Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Presentationer
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
Välkommen till Flisa

Flisa, Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård, har som främsta syfte att med gemensamma kompetenser utveckla svensk ambulanssjukvård.
           
Varje år arrangerar föreningen kongresser, vårmöten och temadagar med ett stort antal deltagare från branschen för att tillsammans utvecklas och föras närmare varandra.


Flisa vårmöte 2018 6-7 februari
Mötet är öppet för Flisas medlemmar och särskilt inbjudna gäster

Ur programmet
-Hur arbetar vi mot ambulanssjukvården som del i framtidens sjukvård
-Om pågående arbetet kring hot och våld mot blåljuspersonal
-Några tankar kring läkarens roll i den prehospitala akutsjukvården
-Ledarskap i förändring och vikten av en sammanhållen alarmeringstjänst
-Vägen till samvetsfrihet inom offentlig verksamhet
-Nätverksträff för avdelningscheferna

-Hur kan man använda larmcentralens data i framtidens sjukvård
-Slas behandlingsriktlinjer – hur  arbetar vi med uppföljning
-A
mbulansregistret
-NUSA
-Flisa 2018 Örebro

Anmälan till anders.sandvik@regionvastmanland.se före den 31 jan 2018, Pris: 2 075:- för konferens, middag, lunch och kaffe – faktureras 10 dagar


 
           

 

Uppdaterat 2018-01-18
Senaste nytt
6 februari 2018
Flisa vårmöte 2018
18 januari 2018
Blåljusutredningen har lämnat sitt delbetänkande
17 november 2017
Behandlingsriktlinjer 2017
[Alla]
Kalendarie
6-7 feb 2018
Flisa vårmöte 2018
2-4 okt 2018
Flisa kongressen 2018
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum