Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Presentationer
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
Välkommen till Flisa

Flisa, Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård, har som främsta syfte att med gemensamma kompetenser utveckla svensk ambulanssjukvård.
           
Varje år arrangerar föreningen kongresser, vårmöten och temadagar med ett stort antal deltagare från branschen för att tillsammans utvecklas och föras närmare varandra.

Svenska Prehospitala  Priset 2018

Vinnare blev:

”Ambulanssjukvården Region Kronoberg har genom idogt arbete och i nära samverkan med journalleverantörer, olika vårdgivare och NPÖ skapat ett gott exempel på ”EN PATIENT - EN JOURNAL” och omsatt detta i praktiken med god funktionalitet. Arbetet utgör en milstolpe i patientsäkerhetsarbete och kontinuitet i vårdkedjan och manar till såväl fortsatt utveckling som efterföljd.”


Vinnare Flisa Postertävling 2018
Douglas Spangler, Sjukvårdens Larmcentral, Akademiska Sjukhuset Uppsala
Vårdbehovsmätning inom ambulanssjukvården: En beskrivande analys

Juryns motivation:

Ett nytt och innovativt sätt att ta fram relevanta utfallsmått och predicera vårdbehov. Skapar stora möjligheter att öka precisionen vid utlarmning av prehospitala resurser.

 
Anders Johansson, Medicinsk teknik, SUS, Lund
Technical Feasibility and Ambulance Nurses’ View of a Digital Video system in Pre-hospital Stroke Care – A Pilot Study 

Juryns motivation:

En innovativ lösning att nyttja bild och ljudöverföring för att öka den diagnostiska precisionen i strokevårdkedjan. Kan få stor betydelse för en effektivare och säkrare strokevårdkedja. Har även potential att användas mer generellt inom ambulanssjukvården.

 

                       
http://www.flisakongressen.se                                        
            
          


  

Uppdaterat 2018-10-05
Senaste nytt
17 april 2018
Flisa Riktlinjer för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård
17 november 2017
Behandlingsriktlinjer 2017
15 november 2017
Standard för nationella data i ambulansjournal - 2017 ver 1.3
[Alla]
Kalendarie
6 november 2018
Slas möte
22 november 2018
Slas möte
4 december 2018
Slas möte
[Alla]
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum