Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Prehospitala priset
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
 

Det Svenska Prehospitala Priset 2016

Har tilldelats Lisa Gårdlund

Specialistsjuksköterska / Barnmorska

Lagstiftningen är tydlig kring vår plikt att anmäla då barn far illa men få människor har haft modet att göra det.

Lisa Gårdlund har på ett engagerat och kompetent sätt uppmärksammat ambulanspersonalen på hur viktigt det är att tidigt signalera om det finns en misstanke om ett barn som inte har det bra.

För att citera Lisa: ”Vi är tränade att se det som inte syns och höra det som inte sägs.

Våra iakttagelser kan bidra till att barn kan komma ur sitt elände och att onda cirklar bryts”.

Att anmälningarna ökar, att personalen samtalar om ämnet och att oron för vad som händer en själv om man anmäler har förflyttats till att bara ha fokus på barnens bästa!

Detta är ett tydligt bevis på Lisas fantastiska arbete i verksamheten!

Helsingborg 2016-09-20

Uppdaterat 2016-10-06
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum