Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Vårmöte 2011
Vårmöte 2010
Vårmöte 2009
Vårmöte 2017
Vårmöte 2018
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
Flisa vårmöte 6-7 februari 2018
Drygt 60 förväntansfulla medlemmar deltog och bidrog till ett mycket uppskattat och intressant vårmöte. 

Ur programmet
-Hur arbetar vi mot ambulanssjukvården som del i framtidens sjukvård
-Om pågående arbetet kring hot och våld mot blåljuspersonal
-Några tankar kring läkarens roll i den prehospitala akutsjukvården
-Ledarskap i förändring och vikten av en sammanhållen alarmeringstjänst
-Vägen till samvetsfrihet inom offentlig verksamhet
-Nätverksträff för avdelningscheferna

-Hur kan man använda larmcentralens data i framtidens sjukvård
-Slas behandlingsriktlinjer – hur  arbetar vi med uppföljning
-Ambulansregistret
-NUSA
-Flisa 2018 Örebro

Material från föreläsarna

Håkan Klementsson
Jonas Löf
Anna Nergårdh
Thomas Blomberg
Susanne Wigorts Yngvesson


Uppdaterat 2018-03-09
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum