Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Prehospitala priset
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
 

Det Svenska Prehospitala Priset 2017

Har tilldelats, Ambulanssjukvården vid Skaraborgs sjukhus

2017-års vinnare: Ambulanssjukvården vid Skaraborgs sjukhus har visat att vården kan ha stor nytta av att arbeta med simuleringsövningar för att öva olika arbetssätt och tekniska lösningar och man har, genom att använda simuleringsteknik, kunnat fokusera på vårdnyttan och möjligheterna till förbättrad utvärdering ända ner på individnivå. Vidare har man visat på möjligheten att undgå resurskrävande CE-procedurer när man vill testa ny teknik. Utifrån tekniska lösningar och standardiseringsarbete framtagna av Prehospital ICT Arena (PICTA) på Lindholmen Science Park i Göteborg har ambulanssjukvården vid Skaraborgs sjukhus också demonstrerat hur dessa nyvunna kunskaper kan omsättas i praktiken genom fullskaliga simuleringar med relevanta patientfall och de av PICTA framtagna tekniska lösningarna.”

Uppdaterat 2018-04-19
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum