Hem
Om Flisa
Styrelsen
Stadgar
Historik
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar


FLISAs styrelse

Ordförande
               
Maria H Janson
Överläkare 
Region Skånes Larmcentral
Tel: 070 626 37 50

Maria.janson@skane.se       
  
   


                      
 
Vice ordförande
           
Per Örninge
Överläkare
Sjukvårdens Larmcentral
Västra Götalandsregionen
Tel: 070-7792114
per.orninge@vgregion.se
                       

           
           

  
            
Kassör

Angelica Vikström
Enhetschef
Ambulanssjukvården Sala/Fagersta
Region Västmanland
Tel:0224-58209
angelica.vikstrom@regionvastmanland.se
Ambulanssjukvården Västmanland
 
 Sekreterare

Hans Anundi
Enhetschef
Ambulanssjukvården
Region Norrbotten
Tel: 0923- 760 80
hans.anundi@norrbotten.se
Ambulanssjukvård i NorrbottenLedamot
                                                 
Henrik Lindlöf
Verksamhetschef
Ambulanssjukvården
Region Västmanland
Tel.021-17 68 85
henrik.lindlof@regionvastmanland.se
           Glenn Larsson

Senior projektledare, PICTA,
Lektor prehospital akutsjukvård Högskolan Borås
Tel. 0708-436467
glenn.larsson@lindholmen.se                

           
 
 
 
 
            

          
SLAS, ordförande (adj)

Annika Åström Victorén
Ambulansöverläkare
Region Jönköpings län 
Tel: 010-24 228 52
slas@flisa.nu 
annika.astrom.victoren@rjl.se NUSA, ordförande

Caroline Hagström
Division MT/Prehospital
Sjukvård
Region Skåne
Tel: 046-724693444
nusa@flisa.nu
Caroline.hagstrom@skane.seAmbulansentreprenörernas repr. (adj)

Jeanette Brink
Verksamhetschef
PreMedic Skåne
070-3360234

Jeanette.brink@premedic.se

 


Valberedningen

Bengt Eriksson          
bengt.eriksson@regiondalarna.se

Jessica Rosen
jessica.rosen@regiongavleborg.se
           
Jani Sundqvist
jani.sundqvist@regionstockholm.se


                              

 
Revisorer

Britt-Marie Stolth
britt-marie.stolth@regionjh.se   
      

Anders Sandvik
Verksamhetsutvecklare
Region Västmanland
Tel: 021-173483
ISSI: 324991
MSISDN 3240991
anders.sandvik@regionvastmanland.se
Ambulanssjukvården Västmanland
Uppdaterat 2023-11-09
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum