Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
SLAS
Behandlingsriktlinjer
Prehospitalt bedömda tillstånd
Kunskapsmålen
Koder
Inloggning arbetsgrupp
NUSA
Flisa Magazine
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
SLAS
Dokument
Sveriges Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan, SLAS.
SLAS bildades spontant som en arbetsgrupp efter FLISA konferensen i Stockholm år 2000 för att i ett mindre forum diskutera gemensamma arbetsuppgifter.

Man har hittills väsentligen koncentrerat sig kring fyra arbetsuppgifter:
  • Gemensamma behandlingsriktlinjer
  • Kunskapskontroll
  • Ambulansjournalens parametrar
  • Beställarkriterier
Under 2010 sammanställer arbetsgruppen nya behandlingsriktlinjer och prehospitalt bedömda tillstånd.

Kontaktperson till SLAS är annika.astrom.victoren@rjl.se.

Inloggning arbetsgrupp
Du som är medlem i arbetsgruppen kan logga in med lösenord och läsa pågående projektdokumentation. 

 

                                            
SLAS behandlingsriktlinjer Vuxen och barn 20180102 (2).pdf
Uppdaterat 2023-11-06
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum