Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Stockholm 170126
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Presentationer
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
Nationellt kvalitetsregister och nyckeltal

Arbetsgruppen för Kvalitetsregistret nås via,
Email: ambulansregistret@flisa.nu

ANVÄNDARMÖTE AMBULANSREGISTRET

18 september 2017 Elmia, Jönköping
Lokal: Konferensrum 14
Tid: Kl. 13.00-16.15

se preliminärt program PROGRAM_ANVÄNDARMÖTE 18 9 17.docx
Den 26 januari anordnade Flisa ett nationellt möte i Stockholm.

Syftet var att åstadkomma en nationell samordning av ambulansdata.

Målgruppen var deltagare i  Nysam och Ambulansregistret (kvalitetsregister).

Under dagen diskuterade systemansvariga från ambulanssjukvården, journalleverantörer, Nysam, Registercenter Syd och Flisa hur data kan kvalitetssäkras samt underlätta registreringen i ambulansjournalen.
Uppdaterat 2017-06-19
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum