Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Vårmöte 2011
Vårmöte 2010
Vårmöte 2009
Vårmöte 2017
Vårmöte 2018
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
Flisas vårmöte 2009

Datum: 4-5 februari 2009
Plats: Stockholm, Hasseludden

 
 
Per Orninge berattar hur strokekedjan omsattes i praktiken.


EU projektets slutsats.


EU är komplext oxa inom ambulanssjukvården


Hur viktig är chefen Vårmötets resultat efter Per Palos snabb enkät


Maaret Castren visar ett mycket viktigt exempel från onkologin


Ingela Wennman talar om den nya-strokevardkedjan i Göteborg


Mats Kihlgren talar den vanligaste patienten Ingela Wennman och Per Orninge bistår.


Modern ambulanssjukvård är mycket flöde berättar Mats Kilhlgren.


Hans Blomberg visar ett viktigt förhallande mellan insatser och effekt inom sjukvården.


Thomas Blomberg visar skillnaderna i exponering för patienter inom ambulanssjukvården.


Birgitta Wireklint Sundström höll en engagerande forelasning om FOU


EU nivån for ambulanssjukvård presenteras av Hans Blomberg.


Ingela Wennman visar vilka stora mänskliga och ekonomiska vinster en rätt utformad vårdkedja kan ge Per Orninge lyssnar nog.

Uppdaterat 2010-05-12
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum