Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
17 augusti 2017
Svenska mobila vårdens pris går till Glenn Larsson Region Halland

Svenska Mobila Vårdens Pris 2017

Priset tilldelas samverkansprojektet “Ambulant bedömning” inom Region Halland och Högskolan Halland. En tidig kvalificerad medicinsk prehospital bedömning av ambulanssjukvårdens sjuksköterska i samarbete med primärvårdens läkare, leder till en förbättrad precision i besluten om rätt vårdnivå. Med fokus på patienten och de individuella behoven har projektet medfört stora förbättringar för de äldre med stort vårdbehov i Halland.

På detta sätt kan den samlade sjukvårdens resurser prioriteras och rätt vård ges till rätt patient i rätt tid. Detta nya arbetssätt och modell för nära och direkt vårdstyrning är ett gott exempel som har visat vägen för andra landsting och regioner.

Genom ett evidensbaserat förhållningssätt har också införandet av en ny modell för mobil sjukvård och dess effekter studerats och vetenskapligt publicerats internationellt. Detta visar på hur verksamhetsnära forskning är viktigt för att hitta nya kunskaper inom hela vårdkedjan, inkluderat den prehospitala vården.

 

Lena Lundgren                         Margareta Bachrach-Lindström                            

Hälso- och Sjukvårdsdirektör      Prodekanus                                                       

Region Östergötland                  Medicinska Fakulteten Linköpings Universitet         


Länkar till
Vårdfokus
Dagens Medicin
Ambulansforum
Uppdaterat 2017-08-21
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum