Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Presentationer
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
18 januari 2018
Blåljusutredningen har lämnat sitt delbetänkande

Utredningen föreslår att brottet blåljussabotage införs i brottsbalken.
Det ska bli straffbart att angripa eller hindra till exempel ambulanssjukvård, polis eller räddningstjänst när de utför sitt arbete.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2018/01/sou-20182/
Uppdaterat 2018-01-18
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum