Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Presentationer
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
Flisa vårmöte 2018
Boka in i min kalender
Datum6 februari 2018 - 7 februari 2018
Tid
PlatsPiperskamuren Stockholm

Avsätt tid i din agenda för Flisa vårmöte 6-7 februari 2018.

Inbjudan vårmöte 2018 second call.doc
Uppdaterat 2018-01-12
Kalendarie
18 september 2017
Användarmöte Ambulansregistret
18 september 2017
Nusa Nätverksträff
10-11 okt 2017
Tacktical Trauma Conference in Sundsvall 2017
14 december 2017
SLAS möte
6-7 feb 2018
Flisa vårmöte 2018
2-4 okt 2018
Flisa kongressen 2018
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum