Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Presentationer
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
Välkommen till Flisa

Flisa, Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård, har som främsta syfte att med gemensamma kompetenser utveckla svensk ambulanssjukvård.
           
Varje år arrangerar föreningen kongresser, vårmöten och temadagar med ett stort antal deltagare från branschen för att tillsammans utvecklas och föras närmare varandra.

Flisa Temadag onsdag 10 maj 2017 kl 09.30-16.30

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

  • Att möta äldre med kognitiva svårigheter
  • Bedömningsbil – Särskilt uppdrag mot flyktingboenden
  • Iaktta – Identifiera – Hantera – NPF i Akutsjukvård
  • Om avtal rörande hjärtstoppsassistans, ”I väntan på ambulans” och SMS-livräddning
  • IVPA”-avtal i Sverige – nuläge
  • Juridik, etik och arbetsmiljö vid SMS-livräddning och snarlika situationer
    Program Flisa temadag 10 maj 2017 ver2.pdf


 

Flisa Kongressen i Jönköping 2017
Länk till kongressidan: http://plus.rjl.se/flisa2017


Film välkomna till Jönköping

 
Uppdaterat 2017-04-18
FLISA - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum