Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Presentationer
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
Välkommen till Flisa

Flisa, Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård, har som främsta syfte att med gemensamma kompetenser utveckla svensk ambulanssjukvård.
           
Varje år arrangerar föreningen kongresser, vårmöten och temadagar med ett stort antal deltagare från branschen för att tillsammans utvecklas och föras närmare varandra.


          
        

Flisa vårmöte 5-6 februari 2019

Mötet är öppet för Flisas medlemmar och särskilt inbjudna gäster
Plats: Piperska Muren, Stockholm
Second Call


Tisdag 5 februari

Lunch kl.12.00

Framtidens nära vård versus Nivåstrukturering av den högspecialiserade delen av Svensk Hälso- och sjukvård - implikationer för ambulanssjukvården
Anna Nergårdh, Emma Spak SKL , Kristina Wikner och Per-Henrik Zingmark, Enheten för Högspecialiserad vård på Socialstyrelsen Håkan Klementsson, Flisa. Moderator: Per Örninge

Sjukvård i oländig terräng – från Projekt SamSAR
Cecilia Wegnelius Sjöfartsverket 

Aktuellt kring artificiell intelligens
Bengt-Arne Sjöquist, Picta

Hur bygger och utvecklar man en ambulansjournal
Richard Andersson, Elias Obaid

Prehospital resursoptimering – ett Vinnova projekt
Håkan Klementsson

Prehospitala priset 2018
Richard Andersson


Onsdag 6 februari

kl 08:00
Nätverksträff avdelningschefer
Moderator: Torbjörn Bergvall, Orebro
kl 08:00
Nätverksträff NUSA
Caroline Hagström

kl 09:00
Dagens och morgondagens prehospitala strokevård
Martin Sevestedt, Ambulanssjukvården Region Blekinge och Stefan Blomsterberg,

Dagens och morgondagens prehospitala strokevård
CEO Medfield Diagnostics AB.

Nytt från Sjukvårdens Larmcentral
Thomas Hermansson, Uppsala

Patientinfo med anledning av dataskyddsförordningen, hur gör vi?
Per Örninge och Glenn Larsson

AmbuReg 2019
Glenn Larsson och Håkan Klementsson 

Inför Flisa i Karlstad 2019 – planering så här långt och frågor.
Jocke Pettersson, Karlstad
Lunch kl.12.00


Välkommen med anmälan
till Anders Sandvik på mejl anders.sandvik@regionvastmanland.se före den 30 jan 2019, Pris: 2 100:- för konferens, middag, lunch och kaffe – faktureras 10 dagar.

                                               
                                  
                            
          


  

Uppdaterat 2019-01-11
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum