Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
Välkommen till Flisa

Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård, Flisa är en ideell organisation, fackligt och politiskt obunden, och består av verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga och utbildningsansvariga från Sveriges 21 sjukvårdsregioner.

Flisa har som främsta syfte att med gemensamma kompetenser utveckla svensk ambulanssjukvård.
           
Varje år arrangerar föreningen en tre-dagars kongress, vårmöte och temadagar med ett stort antal deltagare från olika aktörer inom svensk ambulanssjukvård för att tillsammans utvecklas och föras närmare varandra.

Flisa är en ofta efterfrågad remissinstans i frågor som berör ambulanssjukvård och katastrof/beredskap.

Flisa arbetar aktivt med att bygga upp ett nationellt kvalitetsregister för svensk ambulanssjukvård, AmbuReg.
Detta register levererar redan idag (år 2019) till SKL ”Vården i siffror” och har en årlig användardag för brukare, registerhållare och journalleverantörer.

                 

-------------------------------------------------------------------------------------

Deltagaranmälan senast 5 maj

Flisa Temadag 10 maj 
09:30 – 09:45   Kaffe & Mingel

09:45 – 10:30   Samhällskritisk prehospital

                         verksamhet

10:30 – 11:15   Vårdens prioriteringar

11:15 – 11:45   ”Prepping”i ambulanssjukvården

11:45 – 12:30   Mental förberedelse

12:30 – 13:15   Lunch

13:15 – 14:00   Introduktion i en pressad situation

14:00 – 14:30   Utbildningstips!

14:30 – 14:45   Kaffe

14:45 – 15:30   Att jobba i kris

Nusa, Nätverket för Utbildningsansvariga inom Svensk
Ambulanssjukvård är programansvarig


Kostnad 1 295 :- för konferens, lunch och kaffe.
Anmälan via mejl: anders.sandvik@regionvastmanland.se

-------------------------------------------------------------------------------------

Flisa Kongressen 2022 20-22 September i Norrbotten.


Välkommen till Flisa Norrbotten 2022

Flisakongressen i Pite Havsbad


-------------------------------------------------------------------------------------


      

 

                
 

Uppdaterat 2022-04-29
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum