Hem
Om Flisa
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Presentationer
Prehospitala priset
Medlemssidor
Länkar
Kontakt
Välkommen till Flisa

Flisa, Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård, har som främsta syfte att med gemensamma kompetenser utveckla svensk ambulanssjukvård.
Varje år arrangerar föreningen kongresser, vårmöten och temadagar med ett stort antal deltagare från branschen för att tillsammans utvecklas och föras närmare varandra.
 
     
Vems perspektiv är viktigast? Är det personens, patientens eller vårdarens?
Under tre dagar bjuds ni på föreläsningar, spännande workshops, posterpresentationer - stora som små - om aktuella forsknings- förändrings- och kvalitetsarbeten inom ambulanssjukvård.
Klicka på kongressens logga eller här för att komma till årets kongress.
             

Nominera till det Svenska Prehospitala Priset 2016
, se bilaga.2016 Svenska Prehospitala (3).pdf

Vi vill med detta pris uppmärksamma den prehospitala sjukvården och dess allt viktigare roll i den svenska vårdkedjan. Syftet med priset är att premiera goda exempel som kan användas i vardagen och som framför allt ökar patientnyttan.

Priset tillfaller organisation/företag/arbetsplats eller enskild person som åstadkommit en bra användbar förändring/utveckling inom den prehospitala sjukvården.Förslag mailas till: lizbet.todorova@skane.se senast den 26 augusti 2016!


 
Uppdaterat 2016-07-13
Senaste nytt
10 februari 2016
Standard för nationella data i ambulansjournal
Kalendarie
19 september 2016
NUSA Riksträff . ANMÄLAN
20-22 sep 2016
Flisa Kongress 2016
FLISA - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum