Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
Välkommen till Flisa

Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård, Flisa är en ideell organisation, fackligt och politiskt obunden, och består av verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga och utbildningsansvariga från Sveriges 21 sjukvårdsregioner.

Flisa har som främsta syfte att med gemensamma kompetenser utveckla svensk ambulanssjukvård.
           
Varje år arrangerar föreningen en tre-dagars kongress, vårmöte och temadagar med ett stort antal deltagare från olika aktörer inom svensk ambulanssjukvård för att tillsammans utvecklas och föras närmare varandra.

Flisa är en ofta efterfrågad remissinstans i frågor som berör ambulanssjukvård och katastrof/beredskap.

Flisa arbetar aktivt med att bygga upp ett nationellt kvalitetsregister för svensk ambulanssjukvård, AmbuReg.
Detta register levererar redan idag (år 2019) till SKL ”Vården i siffror” och har en årlig användardag för brukare, registerhållare och journalleverantörer.

                 

-------------------------------------------------------------------------------------
Flisa temadag 2021 11 maj kl 9-12
Årets temadag blir ett digitalt event via PICTA, Lindholmen Science Park i Göteborg med temat "Säker Ambulanssjukvård"

Länken är öppen från 8:30

 • 09:00 – 09:10 Uppkoppling, presentation

  09:10 – 09:30 Inledningstal Säker Vård – Svensk Sjuksköterskeförening (Sandra Månsson)

  09:30 – 09:50 Utbildning Säkert Ambulansteam – (Evelina Nordberg & Jonas Månsson)

  09:50 – 10:05 Utbildning Säkert ambulansteam - Ur ett chefsperspektiv (Pelle Gustafson)

  10:10 – 10:30 Avancerad bedömning, Högskolan Borås (Christer Axelsson)

  10:30 – 10:45 Paus

  10:45 – 11:00 Säker vård ut larmcentralens perspektiv - (Maria Janson, Region Skånes larmcentral)

  11:00 – 11:20 FoU, Nurse´s experience of termination of resuscitation in the emergency department after Out-of-Hospital- Cardiac Arrest (Camilla Christensson, Lunds Universitet).

  11:20 – 11:30 Nytt från SLAS – Tina Crafoord

  11:30 – 11:40 Nytt från NUSA – Torbjörn Bergvall

  11:40 – 12:00 Reflektion & Avslut

10 maj senaste dag för deltagaranmälan, skickas till anders.sandvik@regionvastmanland.seFLISA-kongressen 2021

Mer om kommande Flisa-kongress i Stockholm finns på
  https://flisakongressen.se/

FLISA Vårmöte 2021 
Tisdag 2 februari genomfördes årets vårmötet digitalt.
De nästan 70 deltagarna bjöds på en stor variation av föreläsningar med efterföljande frågestund och diskussioner. 
Under medlemsinloggningen finns föreläsarnas presentationer

Länk till CRUSH Covids dashboard med interaktiv grafik
                         

 

                
 

Uppdaterat 2021-05-07
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum