Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
Välkommen till Flisa

Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård, Flisa är en ideell organisation, fackligt och politiskt obunden, och består av verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga och utbildningsansvariga från Sveriges 21 sjukvårdsregioner.

Flisa har som främsta syfte att med gemensamma kompetenser utveckla svensk ambulanssjukvård.
           
Varje år arrangerar föreningen en tre-dagars kongress, vårmöte och temadagar med ett stort antal deltagare från olika aktörer inom svensk ambulanssjukvård för att tillsammans utvecklas och föras närmare varandra.

Flisa är en ofta efterfrågad remissinstans i frågor som berör ambulanssjukvård och katastrof/beredskap.

Flisa arbetar aktivt med att bygga upp ett nationellt kvalitetsregister för svensk ambulanssjukvård, AmbuReg.
Detta register levererar redan idag (år 2019) till SKL ”Vården i siffror” och har en årlig användardag för brukare, registerhållare och journalleverantörer.

                 

-------------------------------------------------------------------------------------

Flisa vårmöte 2022 8 februari .
Fysiskt möte inställt och ersätts av ett digitalt endagarsmöte 

Mötet är öppet för Flisas medlemmar och särskilt inbjudna gäster.

Plats: Mötet produceras från Lindholmen Science Park tillsammans med PICTA. 

På talarlistan står bl a  Göran Stiernstedt från statens coronakommisson, Pelle Gustafsson från LÖF/spinal rörelsebegränsning, Bruno Ziegler och BIrgitta Pleijel från Socialstyrelsens utredning om prehospital vård, Fredrik Forselius om inre sjukvårdsledning, Henrik Lindlöf region Västmanland om användandet av statliga medel och en hel del mer.

Kostnad: 400 kr per deltagare, anmälan till anders.sandvik@regionvastmanland.se

Välkomna
Maria Janson
Ordförande Flisa

-------------------------------------------------------------------------------------

Flisa Kongressen 2022 20-22 September i Norrbotten.

-------------------------------------------------------------------------------------
Flisa 2021var digital och hybrid.

Mer om kongressen finns på  https://flisakongressen.se/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
FLISA Vårmöte 2021 
Länk till CRUSH Covids dashboard med interaktiv grafik                         

 

                
 

Uppdaterat 2022-01-18
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum