Hem
Om Flisa
Styrelsen
Stadgar
Historik
Presentationer
2011-2020
2001-2010
1991-2000
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar

Under ledning av först Kalle Ängquist och efter honom Poul Kongstad fortsatte  utvecklingen mot dagens Flisa. Under Poul Kongstads tid startade utgivningen av vår egen tidning ”Flisa Magazine” som utkommer två ggr årligen och distribueras via egna kanaler.

 

Nätverket Sveriges medicinskt ledningsansvariga ambulansläkare i samverkan, Slas har alltmer kommit att utgöra en viktig referensgrupp i medicnska frågor vad gäller svenska ambulanssjukvård. Slas samlas 4-6 gånger årligen och i vart fall några av dessa mäten är seddan år 2018 ”digitala”. Slas tar även fram de nationella behandlingsriktlinjerna för svenska ambulanssjukvård, senaste revision år 2017.

 

Nätverket för utbildningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård, Nusa startades i början av 2000-talet av Anita Danielsson, regional utbildningschef i Region Skåne och tidigare föreningens kassör. Nusa har sedan några år tillbaka (Helsingborg 2016) årligt möte dagens före Flisa-kongressen och sedan år 2018 håller man i programmet för Flisa temadagar.

 

År 2015 tog Flisa initiativet att börja bygga ett nationellt kvalitetsregister för svensk ambulanssjukvård och redan år 2016 var fem landsting  med och lämnade data. Inför år 2019 deklarerade samtliga regioner (21 styck) att man skulle lämna data från år 2018 enligt en av Flisa fastställd mall.

 

År 2016 tog Flisa fram en nationell standard för data i ambulanssjournalen och året därpå Flisa ledningsdokument för ambulanssjukvård.

 

Nuvarande ordförande i Flisa är Håkan Klementsson (sedan år 2014).

 

 

 

Föreningen för svensk ambulanssjukvård, Flisa är en ideell organisation, fackligt och politiskt obunden, och består av verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga och utbildningsansvariga från Sveriges 21 sjukvårdsregioner.
Uppdaterat 2019-03-22
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum