VÄLKOMMEN TILL FLISA

Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård, Flisa är en ideell organisation, fackligt och politiskt obunden, och består av verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga och utbildningsansvariga från Sveriges 21 sjukvårdsregioner.

Flisa har som främsta syfte att med gemensamma kompetenser utveckla svensk ambulanssjukvård.
           
Varje år arrangerar föreningen en tre-dagars kongress, vårmöte och temadagar med ett stort antal deltagare från olika aktörer inom svensk ambulanssjukvård för att tillsammans utvecklas och föras närmare varandra.

Flisa är en ofta efterfrågad remissinstans i frågor som berör ambulanssjukvård och katastrof/beredskap.

Flisa arbetar aktivt med att bygga upp ett nationellt kvalitetsregister för svensk ambulanssjukvård, AmbuReg.
Detta register levererar redan idag (år 2019) till SKL ”Vården i siffror” och har en årlig användardag för brukare, registerhållare och journalleverantörer.

 

SENASTE NYTT

FLISA VÅRMÖTE

6-7 FEBRUARI 2024

Anmälan är nu öppen för kommande vårmöte. Temat för mötet är:
Kris & Krig i Ambulanssjukvården”


Hur får vi den Prehospitala verksamheten att fungera i vardagen med skärpt dygnsvila, ansträngd ekonomi, ökat våld, höjd terrornivå och hur hanterar vi hotet om ett riktigt krig?

Anmälan till Angelica Vikström via mejl.
Vänligen ange eventuella matallergier vid anmälan. 

FLISA 2024

17-19 SEPTEMBER

Varmt välkomna till FLISA 2024 i Kalmar. Kongressen kommer att hållas på Kalmarsalen den 17-19 september


Kongressens tema är ”Att leda med kompetens”, med två spår Ledning respektive Medarbetare. Den röda tråden kommer vara att leda i förändring när det gäller hur arbetstidsförändringen påverkat arbetsmiljön och den psykiska hälsan. I detta kommer vilken kompetens som krävs och vilka utmaningar som kommer ställas på en ambulanssjukvård med allt högre krav när det gäller kris och säkerhet i samverkan att vävas in.